Hudbu mám rád odmalička. Navštevoval som ľudovú školu umenia. Vo svojich 15 rokov sme spolu s kamarátmi založili našu prvú hudobnú kapelu 🙂 …a ako to už chodí, kapely sa rozpadali a zakladali ako huby po daždi. Pôsobil som v rôznych zoskupeniach. S jedným z nich sme po skončení strednej školy začali pôsobiť pod umeleckou agentúrou a ďalších 5 rokov účinkovali po celom Slovensku. Hudba sa stala našou prácou a práca koníčkom. V roku 2001 vzniklo naše Duo Song, kde pôsobím až doteraz 🙂